Die kan 't schudden
De Rotterdamse moslim Faizel Enait (31), die vrouwen geen hand wil geven, krijgt géén baan bij de gemeente.

De beste man wil klantmanager worden bij de sociale dienst, maar omdat hij een gewaad draagt en vrouwen geen hand wil geven heeft men hem afgewezen.
De CBG (commissie gelijke behandeling) gaf hem gelijk toen hij hierover zijn beklag deed.
De gemeente zo blijkt nu, legt dit ook in 2e instantie naast zich neer.
Het College van Burgemeester en Wethouders liet vandaag in een brief aan de gemeenteraad weten dat zij het niet eens is met de uitspraak van de CGB: "Ons college is van mening dat van overheidsfunctionarissen met een publieke functie verwacht mag worden dat zij burgers op gelijke wijze tegemoet treden.”, "Het geven van een hand aan alle cliënten behoort tot de normale omgangsvormen in de relatie klantmanager – cliënt.”
Vermoedelijk zal er nu een rechtszaak volgen, zoals Enait al eerder via de krant liet doorschemeren mocht hij de baan niet krijgen.
Hij verwacht een andere uitspraak: "Ik denk dat ik tot klantmanager wordt benoemd en dat de aboriginals, want zo noem ik de autochtone bevolking, op hun achterste benen staan.”
Tja, als je je op deze manier uitlaat over de mensen die je in toekomst moet gaan helpen, gooi je je eigen glazen in.
Laat hij z’n hand maar ophouden bij de sociale dienst, iemand met zo’n instelling kunnen ze maar beter niet in het arbeidsproces betrekken, hij kan toch niet verwachten dat de rest zich aan hem gaat aanpassen?

Deel dit op:
FacebookTwitterPinterestTrello