Bewoners Schildmeer krijgen gelijk!

Elf bewoners van het Schildmeer in Zevenkamp moeten een zogenoemde planschadevergoeding krijgen voor de nieuwbouw in Nesselande.Achtien eigenaren aan de Groeneweg, Bermweg en Onderweg krijg helaas niets.Dit stond 8 april te lezen in de Dichtbij editie van het AD! We gaan verder:Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben besloten de Gemeenteraad voor te stellen aan elf bewoners van het Schildmeer op de grens van Zevenkamp en Nesselande een schadevergoeding toe te kennen voor de vermindering van hun woongenot door de komst van Nesselande.De hoogte van de uitkeringen is nog niet bekend gemaakt.Ik kan het me nog goed herinneren, op zolder vanaf mijn werkplek, neerkijkend op het Weiland, toen nog het eigendom van Nieuwerkerk ad IJssel.


De Koeien moet je er even bij fantaseren

Dit alles heeft plaats moeten maken voor de Vinex locaties, alles moet tegenwoordig per slot van rekening groter, ondanks alles blijf ik hier, ik vind mijn huis groot genoeg!Wordt vervolgd…..

Zie inmiddels voor meer info en actuelere informatie!op de speciale Zevenkampse Blog !

Deel dit op:
FacebookTwitterPinterestTrello