Alarm Alarm
Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) wordt er vandaag de gehele dag matige Smog verwacht.

Met als grootste boosdoener natuurlijk de hitte.
                                       Misty
Volgens het RIVM dat continu metingen uitvoert, kunnen we vandaag (en morgen zeker) op het heetst van de dag het beste rustig aan doen.
Zo niet dan kunnen hoofpijn en kortademigheid de gevolgen zijn.
De gebruikelijke luchtvervuiling van de auto’s en fabrieken in combinatie met de vele zon en daarmee gepaard gaande hitte zorgen voor te hoge concentraties ozon, wat op zich giftig is. In België was zondag al smogalarm, vooral in Antwerpen en omgeving.

Deel dit op:
FacebookTwitterPinterestTrello